Kiểm định chất lượng yến sào Hoàng Phi

1. Chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm - Cục An Toàn Thực phẩm - Bộ y tế cấp2. Công bố các chỉ tiêu sản phẩm - Bộ y tế chứng nhận

3. Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao - Phù hợp tiêu chuẩn - Người tiêu dùng bình chọn
4. Mã vạch sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam5. Công bố xác nhận phù hợp vệ sinh An toàn thực phẩm - Cục An toàn thực phẩm - Bộ y tế cấp